Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ενημέρωση αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μέσω της ιστοσελίδας blog.germanos.gr  (Data Privacy Notice)

H εταιρία ΓΕΡΜΑΝΟΣ θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και τηρεί την αρχή της διαφάνειας αναφορικά με την επεξεργασία τους. Με το παρόν κείμενο επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε ειδικά αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων κατά την χρήση της ιστοσελίδας blog.germanos.gr (εφεξής η Ιστοσελίδα).

1. Ποια είναι η ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα;

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι  η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (εφεξής ΓΕΡΜΑΝΟΣ), με έδρα το Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας 99 ΤΚ 15124) και τηλέφωνο επικοινωνίας 210 800 6000, 07:00-22:00, 7 ημέρες την εβδομάδα.

 2. Με ποιον μπορείτε να επικοινωνείτε για θέματα που αφορούν την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων;

Για ενημέρωση σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά μαζί μας στο 210 800 6000.
Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, όπως αυτά αναφέρονται στην παράγραφο 7 του παρόντος, μπορείτε να στείλετε e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση
customerprivacy@germanos.gr ή fax στο 2106373549 ή επιστολή στη ταχυδρομική διεύθυνση «Εξυπηρέτηση Πελατών Germanos, Λ. Κηφισίας 99 15124 Μαρούσι» με θέμα «Άσκηση δικαιωμάτων προσωπικών δεδομένων», συνοδευόμενα από αντίγραφο της ταυτότητάς σας και αναφέροντας το ονοματεπώνυμό σας και τον αριθμό σύνδεσης του κινητού ή του σταθερού τηλεφώνου σας.

Η εταιρία ΓΕΡΜΑΝΟΣ έχει ορίσει σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Data Privacy Officer). Για την επικοινωνία με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, μπορείτε να στείλετε e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση customerprivacy@germanos.gr.

 3. Ποιες κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συλλέγουμε και για ποιο σκοπό;

Η εταιρεία Γερμανός δημιούργησε και διαχειρίζεται την Ιστοσελίδα για να προσφέρει πληροφορίες και αναρτήσεις ενημερωτικού περιεχομένου στους χρήστες. Για την απλή περιήγηση στην Ιστοσελίδα (browsing), δεν απαιτείται εγγραφή. Στην περίπτωση αυτή δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε την ταυτότητά σας. Κατά την επίσκεψη σας στην Ιστοσελίδα συλλέγουμε ή/και επεξεργαζόμαστε:

 • Δεδομένα που μας παρέχετε για την εγγραφή στο newsletter (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) μέσω της σχετικής φόρμας.
 • Δεδομένα που προκύπτουν από τη χρήση των συντομεύσεων προς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, LinkedIn και τον διαδικτυακό τόπο αναπαραγωγής video Youtube. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις συντομεύσεις αυτές για να συστήσετε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας (άρθρα) στους φίλους σας.
 • Δεδομένα που μας παρέχετε για τη συμμετοχή σας σε διαγωνισμούς μέσα από την Ιστοσελίδα, όπως ενδεικτικά ακολουθούν (όνομα, επώνυμο, κινητό, ημερομηνία γέννησης, e-mail κλπ).
 • Δεδομένα που προκύπτουν από τη χρήση tracking μηχανισμών/cookies του ιστότοπου. Μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με τους tracking μηχανισμούς/cookies και να διαχειριστείτε τις επιλογές σας στο μενού εδώ.

4. Ποιο είναι το χρονικό διάστημα που διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Για την περιήγηση στο blog.germanos.gr δεν απαιτείται εγγραφή στην Ιστοσελίδα. Στην περίπτωση αυτή δεν διατηρούνται ούτε αποθηκεύονται τα προσωπικά σας δεδομένα.

Δεδομένα που παρέχετε για τη συμμετοχή σας σε διαγωνισμούς μέσα από την Ιστοσελίδα διατηρούνται για τρεις μήνες από την υποβολή της συμμετοχής σας.

Δεδομένα που παρέχετε για την εγγραφή στο newsletter διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα παρέχετε τη συγκατάθεσή σας. Τα δεδομένα αυτά διαγράφονται αυτόματα στην περίπτωση που ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας.

5. Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα και για άλλους σκοπούς;

Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ δεν θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα για άλλους σκοπούς πέρα από αυτούς που αναφέρονται παραπάνω. Σε περίπτωση που η ΓΕΡΜΑΝΟΣ επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας στοιχεία για άλλους σκοπούς, θα το κάνει μόνον αφού σας ενημερώσει σχετικά και λάβει τη ρητή συγκατάθεσή σας.

 6. Ποιοι είναι οι αποδέκτες και για ποιο σκοπό τους διαβιβάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα;

Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων ενδέχεται να είναι τρίτες εταιρίες με τις οποίες συνεργαζόμαστε για τον σχεδιασμό, την τεχνική υποστήριξη και τη βελτίωση. Στις περιπτώσεις αυτές οι τρίτες αυτές εταιρίες είναι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της ΓΕΡΜΑΝΟΣ, οι οποίοι αναλαμβάνουν την εκτέλεση ενός συγκεκριμένου έργου ακολουθώντας τις οδηγίες μας και εφαρμόζοντας τις αυστηρές διαδικασίες του Ομίλου ΟΤΕ αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Σε αυτές τις περιπτώσεις η ΓΕΡΜΑΝΟΣ εξακολουθεί να έχει την ευθύνη αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Συγκεκριμένα, τρίτες εταιρείες με τις οποίες ενδέχεται να συνεργαστούμε είναι:

 1. Η εταιρία MAILCHIMP που υποστηρίζει την υπηρεσία διαχείρισης και αποστολής  προσωποποιημένης πληροφόρησης μέσω Newsletters και η οποία εδρεύει στις ΗΠΑ.
 2. Η εταιρία Bold Ogilvy & Mather Α.Ε.Ε. που υποστηρίζει την υπηρεσία αποστολής των newsletters και η οποία εδρεύει στην Ελλάδα.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τους ανωτέρω σκοπούς από τους συνεργάτες μας πραγματοποιείται κυρίως εντός Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε). Σε περίπτωση που συνεργαστούμε με εταιρίες εκτός Ε.Ε, αυτές θα επεξεργαστούν τα δεδομένα σας, μόνο μετά από εντολή μας και σε περίπτωση που υπάρχει απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή εάν συμφωνηθούν οι κατάλληλες ρήτρες που διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο ασφάλειας σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Πέραν των παραπάνω περιπτώσεων, η ΓΕΡΜΑΝΟΣ δεν αποκαλύπτει, δεν επεξεργάζεται και δεν δημοσιοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η κοινοποίηση/διαβίβαση τους επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

 7. Ποια είναι τα δικαιώματα σας ως χρήστης της Ιστοσελίδας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;

Τα δικαιώματα που μπορείτε να ασκήσετε περιλαμβάνουν:

Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα να λάβετε ενημέρωση σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας που επεξεργαζόμαστε (π.χ. τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους τύπους δεδομένων, τους αποδέκτες στους οποίους κοινοποιούνται, το χρονικό διάστημα για το οποίο διατηρούνται) και να σας χορηγήσουμε αντίγραφα αυτών.

Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση των δεδομένων σας (π.χ. διόρθωση της διεύθυνσης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας).

Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων σε περίπτωση που αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους υποβλήθηκαν σε επεξεργασία ή σε περίπτωση που ανακαλέσατε τη συγκατάθεση με βάση την οποία τα συλλέξαμε και επεξεργαστήκαμε.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας για συγκεκριμένο σκοπό.

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: Έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα που έχετε παράσχει στην εταιρεία, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο που να έχει και αναγνώσιμη μορφή.

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που δεν επιθυμείτε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι δεν ικανοποιήσαμε επαρκώς το αίτημά σας και θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία μέσω ειδικής διαδικτυακής πύλης στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23 | τηλ: +30 210 6475600). Αναλυτικές οδηγίες υποβολής καταγγελίας παρέχονται στην ιστοσελίδα της Αρχής.

Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ θα απαντήσει δωρεάν στα αιτήματά σας χωρίς καθυστέρηση εντός ενός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ενδέχεται η προθεσμία αυτή να παραταθεί για δύο (2) μήνες εάν αυτό απαιτείται λόγω της πολυπλοκότητας του αιτήματός σας. Σε κάθε περίπτωση θα σας ενημερώσουμε για την εν λόγω παράταση και για τον λόγο της καθυστέρησης.

Εάν κρίνουμε ότι το αίτημά σας είναι προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε την καταβολή εύλογου τέλους για την ικανοποίησή του λαμβάνοντος υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την εκτέλεσή του ή ακόμα και να αρνηθούμε να δώσουμε συνέχεια στο αίτημά σας.

 8. Τι είδους μέτρα εφαρμόζονται για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων;

H ΓΕΡΜΑΝΟΣ λαμβάνει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.
Αυτά είναι ενδεικτικά:

 • μέτρα για την αποτροπή πρόσβασης μη εξουσιοδοτημένων ατόμων στα συστήματα επεξεργασίας δεδομένων (έλεγχος άδειας εισόδου).
 • μέτρα που εξασφαλίζουν ότι τα συστήματα επεξεργασίας δεδομένων δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα (έλεγχος άρνησης πρόσβασης).
 • μέτρα που εξασφαλίζουν ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να χρησιμοποιούν τα συστήματα επεξεργασίας δεδομένων έχουν πρόσβαση αποκλειστικά και μόνο στα δεδομένα για τα οποία έχουν εξουσιοδοτηθεί και ότι τα προσωπικά δεδομένα δεν μπορούν, κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας, ή της χρήσης, ή μετά από την καταγραφή τους, να διαβιβαστούν, να αντιγραφούν, να τροποποιηθούν ή να διαγραφούν από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα (έλεγχος πρόσβασης στα δεδομένα).
 • μέτρα που εξασφαλίζουν ότι κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαβίβασης ή κατά τη διάρκεια μεταφοράς ή καταγραφής, τα προσωπικά δεδομένα δεν μπορούν να διαβιβαστούν, να αντιγραφούν, να αλλαχθούν ή να αφαιρεθούν από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, και ότι είναι δυνατό να ελεγχθούν και να εξακριβωθούν οι εκτελούντες την επεξεργασία, στους οποίους έχουν μεταβιβαστεί προσωπικά δεδομένα μέσω εξοπλισμού μετάδοσης δεδομένων (έλεγχος διαβίβασης δεδομένων).
 • μέτρα που διασφαλίζουν ότι είναι δυνατό αναδρομικά να εξεταστεί και να εξακριβωθεί εάν και από ποιόν εισήχθησαν, τροποποιήθηκαν ή διαγράφηκαν προσωπικά δεδομένα στα συστήματα επεξεργασίας δεδομένων (έλεγχος εισόδου δεδομένων).
 • μέτρα που διασφαλίζουν ότι τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζονται τρίτα μέρη/ανάδοχοι, τυγχάνουν επεξεργασίας μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες του συνδρομητή (έλεγχος αναδόχου).
 • μέτρα που διασφαλίζουν ότι τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί για διαφορετικούς σκοπούς μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία ξεχωριστά (κανόνας διαχωρισμού).