Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και TESLA για εγκατάσταση χιλιάδων Superchargers

6 μήνες πριν
TESLA Superchargers

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χορηγήσει στην TESLA περίπου 150 εκατομμύρια ευρώ, για την εγκατάσταση και αναβάθμιση χιλιάδων σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων υψηλής ισχύος σε όλη την Ευρώπη. Η απόφαση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας της ΕΕ για τη δημιουργία υποδομών για ηλεκτρικά αυτοκίνητα και τη στήριξη των βιώσιμων μεταφορών.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η TESLA έλαβε χρηματοδότηση για δύο έργα στο πλαίσιο του προγράμματος AFIF (Alternative Fuels Infrastructure Facility). Το ένα έργο πίσω από το οποίο βρίσκεται η ιταλική θυγατρική της TESLA, θα αναπτύξει πάνω από 6.400 σημεία φόρτισης με δυνατότητα απόδοσης 250kW σε 16 χώρες. 

Εν τω μεταξύ, ο πολωνικός βραχίονας της TESLA θα εγκαταστήσει ή θα αντικαταστήσει 740 φορτιστές με ισχύ 250kW σε έξι επιπλέον χώρες. Μαζί, οι προσπάθειες αυτές αποσκοπούν στη βελτίωση της πρόσβασης των οδηγών σε φόρτιση EV σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Συνολικά, το πρόγραμμα AFIF επέλεξε 26 έργα που θα λάβουν πάνω από 352 εκατομμύρια ευρώ σε επιχορηγήσεις της ΕΕ. Με τα δύο εγκεκριμένα έργα της, η TESLA εξασφάλισε το μεγαλύτερο μεμονωμένο τμήμα, περίπου το 44% των διαθέσιμων κονδυλίων. 

Αυτό ευθυγραμμίζεται με τις πρόσφατες προσπάθειες της Ευρώπης να δώσει εντολή για περισσότερες υποδομές φόρτισης EV υψηλής ισχύος. Οι νέοι κανονισμοί της ΕΕ απαιτούν σημεία φόρτισης 150kW κάθε 60 χιλιόμετρα σε μεγάλους διαδρόμους μεταφορών έως το 2025. Οι δρόμοι του κεντρικού δικτύου πρέπει να προσφέρουν χωρητικότητα 400kW με τουλάχιστον έναν φορτιστή 150kW.

Η χρηματοδότηση της TESLA θα υποστηρίξει πιθανότατα την ανάπτυξη των Superchargers V4 250kW για την τήρηση αυτών των προτύπων. Ο γρήγορος ρυθμός φόρτισης και οι δυνατότητες ανέπαφων πληρωμών τους συμμορφώνονται με τις νέες απαιτήσεις της ΕΕ. 

Η επέκταση των υποδομών φόρτισης υψηλής ταχύτητας είναι ζωτικής σημασίας για να καταστεί δυνατή η πιο άνετη μετακίνηση με EV σε μεγάλες αποστάσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτή η επένδυση της ΕΕ στην TESLA αποσκοπεί στην επιτάχυνση αυτής της μετάβασης και στη βελτίωση της προσβασιμότητας σε βιώσιμες επιλογές ηλεκτρικών μεταφορών.