Σε ισχύ στην ΕΕ η Πράξη Ψηφιακών Υπηρεσιών (DSA)

3 εβδομάδες πριν
european union flag

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) έθεσε σε ισχύ την Πράξη για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA). Η DSA είναι ένας νέος νόμος που απαιτεί από τις διαδικτυακές πλατφόρμες να αφαιρούν επιβλαβές ή παράνομο περιεχόμενο, παραπληροφόρηση και να προστατεύουν την ιδιωτική ζωή και την ελευθερία του λόγου των χρηστών.

Οι πρώτες 19 εταιρείες που θα επηρεαστούν από τον DSA είναι αυτές που προσεγγίζουν τουλάχιστον 45 εκατομμύρια ενεργούς Ευρωπαίους χρήστες το μήνα. Στις εταιρείες αυτές περιλαμβάνονται η Google, η Amazon, το Facebook, το Twitter, το TikTok, το YouTube, το Booking, η Wikipedia και η Microsoft. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με το νέο νόμο, οι 19 εταιρείες της λίστας αναμένεται να αντιμετωπίσουν τα αυστηρότερα και πιο εκτεταμένα πρόστιμα όπως προβλέπεται. Συγκεκριμένα οι παραβάσεις της DSA θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πρόστιμα ύψους έως και 6% των παγκόσμιων εσόδων μιας εταιρείας, ή ακόμη και σε προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας στην ΕΕ.

Η πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά τους μηχανισμούς αφαίρεσης παράνομου περιεχομένου και αποτελεσματικής προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων των χρηστών στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας του λόγου. Επίσης, δημιουργεί ισχυρότερη δημόσια εποπτεία των διαδικτυακών πλατφορμών, ιδίως αυτών που έχουν πάνω από το 10 % του πληθυσμού της ΕΕ.

Αυτό σημαίνει:

  • μέτρα αντιμετώπισης των παράνομων προϊόντων, υπηρεσιών ή περιεχομένου στο διαδίκτυο, μεταξύ των οποίων ένας μηχανισμός για την επισήμανση τέτοιου περιεχομένου από τους χρήστες (προσθήκη σημαίας) και για τη συνεργασία των πλατφορμών με αξιόπιστες πηγές επισήμανσης
  • νέες υποχρεώσεις ιχνηλασιμότητας των επιχειρηματικών χρηστών στις διαδικτυακές αγορές, ώστε να διευκολύνεται ο εντοπισμός των πωλητών παράνομων προϊόντων ή εύλογες προσπάθειες από διαδικτυακές αγορές για τον δειγματοληπτικό έλεγχο του κατά πόσον τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες έχουν χαρακτηριστεί παράνομα σε οποιαδήποτε επίσημη βάση δεδομένων
  • αποτελεσματικές διασφαλίσεις για τους χρήστες, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας αμφισβήτησης των αποφάσεων των πλατφορμών για έλεγχο του περιεχομένου
  • απαγόρευση ορισμένων ειδών στοχευμένων διαφημίσεων σε διαδικτυακές πλατφόρμες (όταν στοχεύουν παιδιά ή όταν χρησιμοποιούν ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εθνότητα, πολιτικές απόψεις, σεξουαλικός προσανατολισμός)
  • μέτρα διαφάνειας για τις διαδικτυακές πλατφόρμες όσον αφορά, μεταξύ άλλων, τους αλγόριθμους που χρησιμοποιούνται για προτάσεις
  • επιβολή υποχρεώσεων στις πολύ μεγάλες πλατφόρμες και τις πολύ μεγάλες μηχανές αναζήτησης ώστε να προλαμβάνεται κάθε είδους καταχρηστική χρήση των συστημάτων τους, με τη λήψη μέτρων με βάση τον κίνδυνο και με την πραγματοποίηση ανεξάρτητων ελέγχων των συστημάτων τους διαχείρισης κινδύνων
  • δυνατότητα πρόσβασης των ερευνητών σε σημαντικά δεδομένα των πιο μεγάλων πλατφορμών και μηχανών αναζήτησης, προκειμένου να γίνει κατανοητός ο τρόπος εξέλιξης των κινδύνων στο διαδίκτυο
  • δομή εποπτείας που θα ανταποκρίνεται στην πολυπλοκότητα του διαδικτυακού χώρου: οι χώρες της ΕΕ θα έχουν τον πρωτεύοντα ρόλο, με την υποστήριξη ενός νέου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τις ψηφιακές υπηρεσίες· για τις πολύ μεγάλες πλατφόρμες, εποπτεία και επιβολή της νομοθεσίας από την Επιτροπή

Η πλήρης λειτουργία της DSA αναμένεται να ενεργοποιηθεί στις 17 Φεβρουαρίου του 2024 όταν τα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει να εξουσιοδοτήσουν τους συντονιστές ψηφιακών υπηρεσιών τους. Την ημέρα αυτή η πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα αρχίσει να εφαρμόζεται πλήρως σε όλες τις οντότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της.