Τεχνολογία της GOOGLE μετατρέπει το ANC σε μετρητή καρδιακού ρυθμού

3 μήνες πριν
airpods

Η GOOGLE δημοσίευσε ένα ερευνητικό άρθρο όπου αναλύει μια πειραματική τεχνολογία, με την οποία θα μπορεί να μετατρέψει οποιαδήποτε υπάρχοντα ακουστικά με τεχνολογία ANC (active noise canceling) σε μετρητές καρδιακού ρυθμού.

Αυτό που θα χρειαστεί, όπως σημειώνει η εταιρεία, είναι μια απλή ενημέρωση λογισμικού. Κατά την ίδια, δεν θα χρειαστεί αλλαγή σε επίπεδο υλικών, αισθητήρων ή οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση, πέραν της αναβάθμισης στο λογισμικό.

Με τίτλο «APG: Audioplethysmography for Cardiac Monitoring in Hearables», στο άρθρο περιγράφεται ο τρόπος λειτουργίας της πειραματικής -και νέας- αυτής τεχνολογίας.

Η GOOGLE αναφέρει ότι το APG είναι ένα σύστημα ακουστικής ανίχνευσης που στέλνει ένα σήμα υπέρηχων χαμηλής έντασης, χρησιμοποιώντας τα ηχεία των ακουστικών και λαμβάνει τα ηχητικά-αντηχητικά κύματα μέσω των ενσωματωμένων μικροφώνων. Η εταιρεία δημιούργησε επίσης ένα μαθηματικό μοντέλο για να αναλύσει και να μετατρέψει τους υπέρηχους σε μετρήσεις καρδιακού ρυθμού.

«Παρατηρήσαμε ότι, καθώς ο όγκος των ακουστικών καναλιών αλλάζει ελαφρώς με τις αλλοιώσεις των αιμοφόρων αγγείων, οι καρδιακοί παλμοί θα ρυθμίσουν αυτούς τους υπέρηχους», γράφει η GOOGLE στην περίληψη του άρθρου.

Η τεχνολογία μπορεί να παρακολουθήσει την καρδιακή δραστηριότητα ακόμα κι όταν ακούγεται μουσική στα ακουστικά ή όταν το σώμα βρίσκεται σε κίνηση, για παράδειγμα στη διάρκεια τρεξίματος.

Σύμφωνα με τη GOOGLE, το APG καταφέρνει να λειτουργήσει υπολογίζοντας διάφορους παράγοντες, όπως ο τόνος του δέρματος, η μη ιδανική σφράγιση του αυτιού και το μέγεθος του ακουστικού καναλιού. Η εταιρεία ισχυρίζεται επίσης ότι η τεχνολογία έχει αμελητέο αντίκτυπο στη διάρκεια ζωής των μπαταριών που χρησιμοποιούν τα ακουστικά.

Πραγματοποιώντας μια οκτάμηνη μελέτη με 153 συμμετέχοντες για να αξιολογήσει το APG υπό διάφορες συνθήκες, η GOOGLE δείχνει πως η τεχνολογία πράγματι μπορεί να λειτουργήσει στην πραγματικότητα.

Βρήκε ότι η τεχνολογία έχει υψηλό επίπεδο ακρίβειας στις μετρήσεις του καρδιακού ρυθμού (μέση απόκλιση 3.21%) και των μετρήσεων της καρδιακής διακύμανσης (μέση απόκλιση 2.70%). Τα ευρήματα της έρευνας ελέγχθηκαν περαιτέρω από αρκετές εσωτερικές ομάδες της GOOGLE.