Η AMAZON μηνύει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ονομασία VLOP

4 μήνες πριν
Amazon building

Η AMAZON μηνύει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον χαρακτηρισμό της ως Πολύ Μεγάλης Διαδικτυακής Πλατφόρμας (VLOP) βάσει της Πράξης Ψηφιακών Υπηρεσιών (DSA), μιας νέας δέσμης κανόνων που αποσκοπούν στη ρύθμιση των διαδικτυακών πλατφορμών και του περιεχομένου που περιλαμβάνουν. Η εταιρεία ισχυρίζεται ότι δεν πληροί τα κριτήρια για να θεωρηθεί ως VLOP, η οποία ορίζεται ως μια πλατφόρμα που έχει πάνω από 45 εκατομμύρια μέσους μηνιαίους ενεργούς χρήστες στην Ευρώπη. Η εταιρεία υποστηρίζει επίσης ότι αδικείται και υφίσταται διακρίσεις, καθώς η κύρια δραστηριότητά της είναι η λιανική πώληση και όχι η διαφήμιση.

Η DSA, η οποία εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Ιούνιο, επιβάλλει διάφορες υποχρεώσεις στις VLOP και στις Πολύ Μεγάλες Μηχανές Διαδικτυακής Αναζήτησης (VLOSE) για την αντιμετώπιση των κινδύνων που συνδέονται με τη διάδοση παράνομου περιεχομένου και πιθανών κοινωνικών βλαβών. Οι υποχρεώσεις αυτές περιλαμβάνουν τη διαχείριση και τον μετριασμό των κινδύνων, την αντιμετώπιση κρίσεων, τον ανεξάρτητο έλεγχο, τη διαφάνεια και τα δικαιώματα των χρηστών. Η DSA παρέχει επίσης στην Επιτροπή την εξουσία να ορίζει VLOP και VLOSE με βάση τον αναφερόμενο αριθμό χρηστών τους. Η προθεσμία για τη συμμόρφωση με τους κανόνες της DSA λήγει στις 25 Αυγούστου 2023. Η μη συμμόρφωση μπορεί να οδηγήσει σε πρόστιμο έως και 6% του ετήσιου εισοδήματος της εταιρείας.

Η AMAZON είναι μία από τις 19 πλατφόρμες που έχουν χαρακτηριστεί ως VLOPs ή VLOSEs από την Επιτροπή, μαζί με το Facebook, την GOOGLE, το Instagram, το TikTok και άλλες. Η AMAZON αμφισβητεί τον χαρακτηρισμό για διάφορους λόγους, όπως η έλλειψη σαφών και αντικειμενικών κριτηρίων, η παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης και η προσβολή των θεμελιωδών δικαιωμάτων της. Επιπλέον αμφισβητεί ορισμένες από τις ειδικές υποχρεώσεις που απορρέουν από την DSA, όπως την παροχή δυνατότητας στους χρήστες να αποκλείσουν διαφημιστικές συστάσεις βάσει προφίλ καθώς και τη διασφάλιση της διαφάνειας για τις διαδικτυακές διαφημίσεις.

Η AMAZON έχει καταθέσει αίτηση στο Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ για να ζητήσει από την Επιτροπή να ακυρώσει την απόφασή της να χαρακτηριστεί ως VLOP. Η εταιρεία ζήτησε επίσης την έκδοση προσωρινού μέτρου για την αναστολή του χαρακτηρισμού μέχρι το δικαστήριο να αποφασίσει επί της υπόθεσης. Μεταξύ άλλων η AMAZON δηλώνει ότι συμφωνεί με τον στόχο της DSA και δεσμεύεται να προστατεύει τους πελάτες από παράνομα προϊόντα και περιεχόμενο, αλλά ότι δεν αποτελεί συστημικό κίνδυνο ως VLOP.

Η AMAZON δεν είναι η μόνη πλατφόρμα που έχει αμφισβητήσει τον χαρακτηρισμό της ως VLOP. Η Zalando, μια γερμανική διαδικτυακή εταιρεία λιανικής πώλησης μόδας, έχει επίσης μηνύσει την Επιτροπή σχετικά με τη συμπερίληψή της στον κατάλογο, ισχυριζόμενη ότι δεν έχει 45 εκατομμύρια χρήστες στην Ευρώπη. Οι αγωγές θα μπορούσαν να αποτελέσουν σοβαρή πρόκληση για την προσπάθεια της ΕΕ να ρυθμίσει τις διαδικτυακές πλατφόρμες και το περιεχόμενο με πιο εναρμονισμένο και αποτελεσματικό τρόπο. Η έκβαση των υποθέσεων θα μπορούσε να έχει σημαντικές επιπτώσεις τόσο για τις πλατφόρμες όσο και για τους χρήστες τους.