Οι νέοι κανονισμοί της ΕΕ για τις μπαταρίες φέρνουν μεγάλα προβλήματα για τους κατασκευαστές και τους τεχνολογικούς γίγαντες

11 μήνες πριν
batteries

Οι νομοθέτες της ΕΕ συμφώνησαν σε μια νέα σειρά κανόνων με στόχο να καταστήσουν τις μπαταρίες στο μπλοκ πιο βιώσιμες και επαναχρησιμοποιήσιμες.

Οι κανονισμοί θα καλύπτουν ολόκληρο τον κύκλο ζωής των μπαταριών: από την εξόρυξη των υλικών και τη βιομηχανική παραγωγή έως τη διάθεση. Θα ισχύουν ακόμα για όλους τους τύπους μπαταριών που πωλούνται στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των φορητών μπαταριών που χρησιμοποιούνται σε ηλεκτρονικές συσκευές, των βιομηχανικών μπαταριών, των μπαταριών SLI που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές αυτοκινήτων, καθώς και των μπαταριών που χρησιμοποιούνται σε δίκυκλα και ηλεκτρικά οχήματα.

Οι πράσινες απαιτήσεις των πρόσφατα συμφωνηθέντων κανόνων αποτελούν εντυπωσιακό ορόσημο για την Ένωση στο πλαίσιο των στόχων της να προωθήσει την ενεργειακή μετάβαση και να αυξήσει την ανταγωνιστικότητά της στον τομέα. Ενδέχεται, ωστόσο, να θέσουν μια σειρά προκλήσεων στους κατασκευαστές - ιδίως στις βιομηχανίες των καταναλωτικών ηλεκτρονικών ειδών και των αυτοκινήτων.

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, όλες οι εταιρείες που πωλούν μπαταρίες στην αγορά της ΕΕ πρέπει να εφαρμόζουν μια "πολιτική δέουσας επιμέλειας", η οποία θα αντιμετωπίζει τους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους που συνδέονται με την προμήθεια, την επεξεργασία και την εμπορία των πρώτων υλών.

Θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιούν ένα καθορισμένο ποσοστό ανακυκλωμένων υλικών το οποίο είναι: 16% κοβάλτιο, 85% μόλυβδο, 6% λίθιο και 6% νικέλιο.

Επιπλέον, η ΕΕ έχει θέσει φιλόδοξους στόχους συλλογής για την εξασφάλιση σταθερής ροής ανακυκλωμένων υλικών. Στην περίπτωση των ηλεκτρονικών συσκευών, οι στόχοι έχουν τεθεί στο 45% έως το 2023 και στο 73% έως το 2030. Στην περίπτωση των ηλεκτρικών οχημάτων το ποσοστό αυτό ανεβαίνει στο 100% για το τέλος της δεκαετίας.

Οι εξελίξεις αυτές ενδέχεται να αποδειχθούν ιδιαίτερα δύσκολες για τους κατασκευαστές αυτοκινήτων και μπαταριών, καθώς θα πρέπει να αρχίσουν να προετοιμάζονται για τις νέες απαιτήσεις, επανεξετάζοντας προσεκτικά τις αλυσίδες εφοδιασμού τους, επαναξιολογώντας τις δραστηριότητές τους και προχωρώντας σε στρατηγικές συνεργασίες με ανακυκλωτές.

Οι φορητές μπαταρίες στις ηλεκτρονικές συσκευές, εν τω μεταξύ, πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε να επιτρέπουν στους καταναλωτές να τις αφαιρούν και να τις αντικαθιστούν εύκολα. Αυτό απειλεί τις τρέχουσες πρακτικές των μεγάλων εμπορικών σημάτων καταναλωτικών ηλεκτρονικών ειδών, όπως η APPLE και η Samsung.

Η συντριπτική πλειονότητα των smartphones και των φορητών υπολογιστών που κυκλοφορούν σήμερα στην αγορά διαθέτουν μη αφαιρούμενες μπαταρίες - το επιχείρημα είναι ότι αυτός ο σχεδιασμός επιτρέπει την ανάπτυξη λεπτότερων και ανθεκτικότερων προϊόντων.